دانلود Oxford Collocations Dictionary 2nd Edition 2009 - نرم افزار دیکشنری آکسفورد

دانلود Oxford Collocations Dictionary 2nd Edition 2009 - نرم افزار دیکشنری آکسفورد

چنانچه شما هم زبان انگلیسی را فرا گرفته و در حد حرفه ای می باشید حتما با افعال یا عبارت دو یا چند قسمتی برخورد کرده اید. که ممکن است در ترکیب های مختلف، معانی کاملاً متفاوتی را شامل شوند که بنابراین دانستن اصطلاحات رایج و این که معمولاً کدام لغات با هم به کار می روند می تواند برای شما بسیار مفید باشد. دیکشنری Oxford Collocations Dictionaryترکیبات رایج کلماتی که یادگیری آن ها ضروری است را بر اساس لهجه بریتانیایی و آمریکایی به شما نشان خواهد داد.

برخی از ویژگی های نرم افزار : Oxford Collocations Dictionary
- دارای بیش از 250,000 عبارت چند قسمتی کالوکیشن
- دارای بیش از 75,000 مثال مفید
- این مجموعه بر اساس مجموعه عظیم کالوکیشن های 2 میلیونی Oxford English Corpus شده است
- دارای کالوکیشن های انگلیسی بر اساس لهجه های بریتانیایی و آمریکایی
- بیان مثال ها به دو صورت بریتانیایی و آمریکایی
- دارای گروه بندی کالوکیشن ها بر اساس بخشی از صحبت یا معنی
- نمایش اسم، افعال، صفت، قید و ... در مورد یک عبارت
- و غیره ...